Sonchus oleraceus (Kålmolke)

Sonchus oleraceus kålmolke

Här i regionen kan man hitta kålmolke eller mjölktistel (Sonchus oleraceus) framför nästan varannan husvägg. Den kan ses blomma från april till den första hårda frosten.

Sonchus oleraceus framför en husvägg
Mjöldaggsangripen kålmolke framför en husvägg i början av mars.

Sonchus oleraceus är ettårig och blir upp till en meter hög. I stadsmiljöer, där den växer framför husväggar, på grusgångar, mellan gatstenar eller vid vägkanter, förblir den dock ofta liten och blir bara upp till 30 centimeter hög. Dess frön kan gro på hösten eller våren.

Kålmolke i en grusgång i början av mars
Kålmolke i en grusgång i början av mars.
Kålmolke blommor
Den huvudsakliga blomningsperioden för den vanliga tisteln varar från april till oktober.
Sjuprickig nyckelpiga på kålmolke
Sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata) på kålmolke.
Rulla till toppen