Cirsium arvense (Åkertistel)

Akertistel Cirsium arvense

Åkertistel (Cirsium arvense) koloniserar inte bara åkrar, byggarbetsplatser, vallar eller sluttningar. Den kan också hittas i centrum av städer eller byar.

Akertistel i en tradgard
Åkertistel i en trädgård.

Cirsium arvense växer som en perenn och kan nå en höjd på mellan 30 och 150 centimeter. Den visar sina kapitälformade blomställningar från juni till september. Fröna hänger från små ”paraplyer” och sprids av vinden.

Fron fran akertistel
Frön från åkertistel

Med undantag för polarisarna finns tisteln på alla kontinenter. Antingen naturligt förekommande eller som en introducerad art (distributionskarta).

Cirsium arvense pa en byggarbetsplats
Cirsium arvense pa en byggarbetsplats.

Åkertisteln är en favorit bland bladlöss. De äter växtsaften och utsöndrar honungsdagg. Det är därför de ”mjölkas” och skyddas av myror.

Bladloss och myror pa akertistel
Bladlöss och myror på åkertistel.
Prestbagge Rhagonycha fulva pa akertistel
Prestbagge (Rhagonycha fulva) pa åkertistel.
Rulla till toppen