Arctium nemorosum (Lundkardborre)

Lundkardborre Arctium nemorosum

Lundkardborre (Arctium nemorosum) kan bli nästan två meter hög och blommar på midsommar. Den växer som en tvåårig växt och visar bara sina basala blad efter groning på sensommaren. De blommande skotten kommer inte förrän följande försommar.

Arctium nemorosum

Lundkardborrens utbredningsområde omfattar de flesta europeiska länder och sträcker sig ända till västra Asien (utbredningskarta). Den koloniserar dammar, vallar, ängar, vägkanter och åkerkanter.

Lundkardborre på en äng

Identifiering av kardborre

Arctium nemorosum ser mycket lik ut som Arctium lappa (stor kardborre) och Arctium minus (liten kardborre). Den kan förekomma tillsammans med båda arterna och de koloniserar liknande livsmiljöer.

Arctium nemorosum kan med säkerhet skiljas från dessa kardborrar genom sina blommande skott, som hänger ut som bågar.

Lundkardborre
De blommande skotten hos lundkardborre växer överhängande.

Den kan också skiljas från stor kardborre genom de ihåliga bladskaften på de basala bladen.

lundkardborre bladskaft
Hos Arctium lappa och Arctium minus är de basala bladens petioles ihåliga.
Kardborre Arctium nemorosum
Rulla till toppen