Scorzoneroides autumnalis (Höstfibbla)

Scorzoneroides autumnalis Höstfibbla

Höstfibbla (Scorzoneroides autumnalis) är inte en höstblomma utan en blommande växt som blommar ända in på hösten. Dess blomningsperiod kan vara från juli till september. Den växer som en perenn, med blommande skott som når höjder på upp till 50 centimeter. På platser som regelbundet klipps förblir den betydligt mindre.

Höstfibbla frön
Fröna från höstfibbla hänger från små paraplyer och sprids av vinden.

Det naturliga utbredningsområdet sträcker sig från Europa, där den sägs vara inhemsk i alla länder, till Sibirien. Den sägs också växa vilt i Nya Zeeland och i vissa nordamerikanska och sydamerikanska regioner (källa).

Hostfibbla pa en grusvag
Höstfibbla på en grusväg.

Scorzoneroides autumnalis kan hittas på ängar, gräsmattor, betesmarker, på vallar och längs vägkanter.

Scorzoneroides autumnalis
Rulla till toppen