Euphorbia peplus (Rävtörel)

Rävtörel Euphorbia peplus

Euphorbia peplus (rävtörel) är ettårig, blir upp till 30 centimeter hög och har blomställningar från senvåren till den första hårda frosten på hösten.

Som med många andra törelväxter är alla delar av växten giftiga. Euphorbia peplus innehåller ingenolmebutat, som används i USA för att behandla aktinisk keratos, men som inte längre är tillåtet i Europeiska unionen.

Euphorbia peplus

Förekomst

Den naturliga förekomsten av rävtörel omfattar Europa, Nordafrika och Asien, där dess utbredningsområde sträcker sig så långt som till Indien och Pakistan. Som en introducerad art kan den också hittas i andra regioner, inklusive Australien, Nya Zeeland och Nordamerika (källa).

Rävtörel

Euphorbia peplus finns inte bara i trädgårdar, utan även i parker, på kyrkogårdar, åkrar, stenbrott, vägkanter, buskkanter och banvallar. Den koloniserar soliga till skuggiga platser.

Den trivs bäst i jämnt fuktig, humusrik till lerig jord. Den bildar också stora bestånd på sådana platser. Den kan även växa i sandjord, men blir då betydligt mindre eller etablerar sig inte permanent.

Rävtörel är väl anpassad för att överleva i stadsmiljöer. Den kan växa mellan gatstenar, kantstenar, framför eller på väggar.

Växter som ser likadana ut

Euphorbia peplus unga plantor
Euphorbia peplus (unga plantor)

Unga plantor ser ut som den obesläktade våtarv (Stellaria media), som koloniserar samma livsmiljöer. Men till skillnad från rävtörel är den inte giftig.

Våtarv Stellaria media
Våtarv (Stellaria media)
Rulla till toppen