Euphorbia helioscopia (Revormstörel)

Revormstörel

Revormstörel (Euphorbia helioscopia) kan skiljas från den likartade rävtörel genom sina betydligt större blomställningar. Dessa kan förekomma från vår till höst. Den växer bara som ettårig, dör efter frömognad eller den första kraftiga frosten och når höjder på 4 till 40 centimeter.

Euphorbia helioscopia

Utbredningsområde och livsmiljöer

Det naturliga utbredningsområdet omfattar Europa, Nordafrika och stora delar av Asien, där den sträcker sig så långt som till Indien. I vissa regioner i Nord- och Sydamerika samt i Australien sägs Euphorbia helioscopia finnas vildväxande (källa).

Geting på revormstörel
Om denna geting knaprar på nektar från revormstörel eller jagar efter andra insekter i blommorna – båda är möjliga.

Fält, byggarbetsplatser, trädgårdar, vingårdar, ogräsbevuxna områden, ängar och vallar koloniseras av revormstörel. Den trivs bäst på soliga platser med näringsrik och jämnt fuktig jord.

Blommande revormstörel på en äng
Blommande revormstörel på en äng.

Är revormstörel giftig?

Ja, den mjölkiga saften är giftig och kan orsaka hudirritation vid beröring. Ett extrakt kan erhållas från det som sägs hämma tillväxten av levercancerceller (källa).

Rulla till toppen