Veronica persica (Trädgårdsveronika)

trädgårdsveronika Veronica persica

Växtsäsongen för trädgårdsveronika (Veronica persica) kan vara från vår till höst eller från höst till vår. Så den kan ses blomma nästan året runt. Men bara vid bra väder. Om det blir för kallt eller regnigt förblir blommorna stängda.

trädgårdsveronika
När det regnar eller är kallt förblir blommorna hos trädgårdsveronika stängda.

Veronica persica klarar många platser och kan hittas i trädgårdar, parker, på byggarbetsplatser, vallar, grusgångar i ogräsbäddar och åkrar. Den kan också växa mellan gatstenar och längs murar.

Veronica persica

Skotten på trädgårdsveronika blir upp till 40 centimeter långa. På platser med bra jord kan den sprida sig över ett stort område. Detta skyddar marken från erosion och uttorkning.

Veronica persica tradgardsveronika

Det ursprungliga utbredningsområdet för Veronica persica är, som artepitetet ”persica” antyder, i Iran och Kaukasusregionen (källa).

Veronica persica pa ett falt
Veronica persica på ett fält.
Veronica persica vid vagkanten
Veronica persica vid vägkanten.
Rulla till toppen