Falcaria vulgaris (Skärblad)

Skärblad Falcaria vulgaris

Skärblad (Falcaria vulgaris) kan bli upp till 70 centimeter hög och producerar sina paraplyformade blomställningar från juni till september. Den tillhör Flockblommiga växter (Apiaceae) och växer som ettårig eller flerårig.

Falcaria vulgaris
De paraplyformade blomställningarna består av många små enskilda blommor.

Utbredningsområde och livsmiljöer

Skärblad förekommer huvudsakligen i Centraleuropa, Östeuropa, Sydeuropa, Sibirien och Västasien (utbredningskarta). Den förekommer också som en introducerad art i vissa regioner i Sverige (källa).

Skärblad blad
Skärbladets blad kan bli upp till fem millimeter breda.

Livsmiljöer

Falcaria vulgaris kan hittas på vägkanter, banvallar, dammar, fält och åkermark. Den gillar att kolonisera soliga och varma platser och tolererar torra jordar.

Skärblad på en järnvägsvall
Skärblad på en järnvägsvall.
Skarblad vid vagkanten
Skärblad vid vägkanten.

Pollinerare

Många insekter flyger till skärbladets blommor. Bland dessa finns flugor, vildbin och små skalbaggar.

Ett vildbi pollinerar skarbladets blommor
Ett vildbi pollinerar skärbladets blommor. En gräshoppa gömmer sig i mitten av blomställningen.
Rulla till toppen