Scathophaga stercoraria (Dyngfluga)

Dyngfluga Scathophaga stercoraria

Dyngflugan kan bli upp till 12 millimeter lång. De vuxna flugorna lever på andra flugor, nektar och pollen, larverna lever på andra flugors larver.

Dyngfluga

Familj: Kolvflugor (Scathophagidae)
Utbredningsområde: Asien, Europa, Nordamerika
Livsmiljöer: Ängsmarker, betesmarker

Scathophaga stercoraria
Rulla till toppen