Sambucus nigra (Fläder)

Fläder Sambucus nigra

Fläder (Sambucus nigra) är en buske eller ett träd som blir upp till 7 meter högt och kan behålla sina blad till den första snön, som man kan se på bilden nedan. Den tillhör familjen desmeknoppsväxter (Adoxaceae).

Fläder i snön

Utbredningsområde

Afrika (Nordafrika), Asien (Västasien, Kaukasus, Indien), Europa (Nordeuropa, Centraleuropa, Sydeuropa), Nordamerika (Kanada, Mexiko, USA), Central- och Sydamerika (utbredningskarta).

Sambucus nigra

Livsmiljöer

Sambucus nigra klarar sig bra i stadsmiljöer och koloniserar vägkanter, banvallar, parker och avfallsgropar. Den kan också växa på väggar.

Sambucus nigra vid vägkanten
Sambucus nigra vid vägkanten.

Fläder som prydnadsväxt

På grund av sin robusthet används Sambucus nigra som en prydnadsbuske. Det finns sorter med mörkröda eller kraftigt fjädrade blad och rosa blommor.

Fläder i trädgården
Fläderbär i min trädgård. Det ”lilla trädet” förblev inte så litet så länge som du kan se på bilden.

Om du (som jag) planterar den vilda formen i din trädgård bör du veta att Fläder kan växa snabbt i bredd och höjd på lämpliga platser. Men när den väl har vuxit är den en av de enklaste växterna att ta hand om. Den är lämplig för soliga till halvskuggiga platser med humusig till sandig lerjord.

Sambucus nigra Black Lace
Sambucus nigra ”Black Lace”

Fläder medicinalväxt

Fläder används inom naturläkekonsten för att behandla t.ex. förkylningar. Förutom bären och blommorna används även barken (källa).

Fläderblommor

Pollinerare

Flugor och skalbaggar flyger till violens blomställningar.

Parksnacka Cepaea nemoralis en fladerstam
En Parksnäcka (Cepaea nemoralis) kryper längs en fläderstam.

Fler bilder

Rulla till toppen