Lamium album (Vitplister)

Vitplister Lamium album

Vitplister (Lamium album) är en flerårig växt som kräver jämnt fuktig och näringsrik jord för att överleva. Den växer på delvis soliga till halvskuggiga platser, längs vägkanter, i parker, trädgårdar eller ängar samt framför buskar och häckar.

Humla pollinerar vitplister
En humla pollinerar blommorna på vitplister.

Blomningsperioden kan vara från april till oktober. Humlor och andra vilda bin föredrar blommorna.

Vitplister i ett soligt lage
På soliga platser kan vitplisterns blad få en röd färg.

När de inte blommar ser vitplister och nässlor likadana ut. De kan lätt skiljas åt genom sina blommor, men dessa växter är inte släkt med varandra.

Lamium album och Urtica dioica
Lamium album och Urtica dioica (brännässla).

En annan egenskap som skiljer dem från brännässlor är att Lamium album inte har några brännhår.

Lamium album vid vagkanten
Lamium album vid vägkanten.

Det naturliga utbredningsområdet sträcker sig från Europa till Asien. I Nordamerika har vitplister introducerats som prydnadsväxt och sägs där också förekomma vildväxande. Till skillnad från rosenplister (Lamium maculatum) finns det inga sorter att tillgå.

Lamium album och Lamium purpureum pa en ang
Lamium album och Lamium purpureum på en äng.
Lamium album i snon
Lamium album i snön.
Vitplister och rodplister i min tradgard
Vitplister och rödplister i min trädgård.
Tradgardshumla Bombus hortorum
Trädgårdshumla (Bombus hortorum)
Rulla till toppen