Galium aparine (Snärjmåra)

Snärjmåra bladen

Bladen på Galium aparine (snärjmåra) kan bli upp till sex centimeter långa. De är ordnade i en cirkel runt stjälkarna, täckta med fina hårstrån och känns klibbiga vid beröring.

Snarjmara skott

Habitus & Biologi

Snärjmåra kan växa som en ettårig växt när dess frön gror på våren. Eller som en övervintrande ettårig växt, i vilket fall de gror på hösten.

Skotten kan bli över en meter långa och växer antingen liggande eller upprätt.

Galium aparine
Galium aparine på våren.

Frukterna är taggiga och sprids av djur vars päls de fastnar i.

Frukterna av snarjmara
Frukterna av snärjmåra.

Ursprung & livsmiljöer

Det ursprungliga utbredningsområdet ligger i Afrika, Asien och Europa. Som en introducerad art kan snärjmåra också hittas i andra regioner och är därför infödd på alla kontinenter (källa).

Snarjmara vaxer pa eller fran en tradstubbe
Snärjmåra växer på eller från en trädstubbe.

Galium aparine kan överleva med lite ljus och växer i skogar, på naturliga häckar, under buskar eller träd, på vallar, i parker, trädgårdar, på vägkanter och ibland också på väggar.

Snarjmara

Botanik

Snärjmåra tillhör familjen Måreväxter (Rubiaceae).

Rulla till toppen