Fallopia convolvulus (Åkerbinda)

Åkerbinda Fallopia convolvulus

Åkerbinda (Fallopia convolvulus) tillhör familjen slideväxter (Polygonaceae) och är därför besläktad med ängssyra och bovete.

Fallopia convolvulus

Var kommer åkerbinda ifrån?

Fallopia convolvulus är infödd i Nordafrika, de flesta europeiska länder och många asiatiska länder. I Asien sträcker sig dess utbredningsområde så långt som till Indien. Som en introducerad art sägs den också finnas i andra regioner, i Australien, Nya Zeeland, Nordamerika och Sydamerika (källa).

Åkerbinda på ett staket på en skolgård
Åkerbinda på ett staket på en skolgård.

Hur växer Fallopia convolvulus?

Klättrande eller krypande med skott som kan bli upp till två meter långa.

Åkerbinda växer som ettårig, fröna gror på våren och skotten torkar bort så fort nästa generation av frön är mogna.

Fallopia convolvulus och Polygonum aviculare på ett torrt fält
Fallopia convolvulus och den närbesläktade Polygonum aviculare på ett torrt fält.

Var växer Åkerbinda?

I stadsområden växer det ofta på staket.

Fallopia convolvulus använder andra klätterhjälpmedel som träd eller buskar. Men den kan också klara sig utan och växa krypande.

Den kan också hittas på vallar, i trädgårdar, längs vägkanter, på åkrar, på byggarbetsplatser och längs vägkanter.

Coreus marginatus på åkerbinda
Vissa skalbaggsarter (här Coreus marginatus) lever på åkerbinda. De suger på dess blad och skott.

Är åkerbinda giftig?

Nej, bladen sägs vara ätliga. Men jag har inte provat dem.

När blommar Fallopia convolvulus?

Fallopia convolvulus kan börja blomma i mitten eller slutet av maj och fortsätta till augusti.

Rulla till toppen