Echium vulgare (Blåeld)

Blåeld Echium vulgare

Blåeld (Echium vulgare) är besläktad med gurkört och förgätmigej och tillhör familjen strävbladiga växter (Boraginaceae). Beroende på växtplats blir den mellan 50 och 100 centimeter hög. Blommorna är rosa när de är slutna, lila när de öppnar sig och blå när de bleknar. Blomningsperioden kan vara från juni till augusti.

Echium vulgare

Echium vulgare växer vanligtvis som en tvåårig växt men ibland också som en flerårig växt. Den sprider sig med frön, som den producerar många av. Tack vare sin långa pålrot kan den överleva bra på torra platser.

Echium vulgare vita blommor
Av Echium vulgare finns även exemplar med vita blommor.

Utbredningsområde & biotoper

Blåeld är inhemsk i de flesta europeiska länder. I Asien sträcker sig dess naturliga utbredningsområde så långt som till Kina. I Australien, Nordamerika, Sydafrika och andra regioner kan man hitta den vildväxande (källa).

Blåeld på en äng
Blåeld på en äng

Echium vulgare växer på vallar, dammar, längs vägkanter, på ängar och ibland på murar, trappor och mellan gatstenar.

Blåeld på en parkeringsplats
Blåeld på en parkeringsplats

Pollinerande insekter

Pollinerande insekter är humlor och andra vilda bin samt honungsbin.

En humla pollinerar blommorna på blåeld
En humla pollinerar blommorna på blåeld.
Echium vulgare på en banvall
Echium vulgare på en banvall
Blommor av blåeld
Blommor av blåeld är fortfarande rosa som knoppar och ändrar färg när de öppnar sig och bleknar.
Rulla till toppen