Calystegia sepium (Snårvinda)

Snårvinda Calystegia sepium

Calystegia sepium (Snårvinda) är en flerårig, krypande eller klättrande växt. Skotten kan bli upp till tre meter långa. De trattformade blommorna blommar från juni till september. De är vanligtvis vita, men kan också vara ljusrosa.

Calystegia sepium pa ett staket

Snårvinda sprider sig med frö och utlöpare. Förutom staket använder den även andra växter som klätterhjälpmedel. I bördig jord kan den sprida sig snabbt och växa igen hela fält. Det är därför den inte är en favorit bland jordbrukare.

Snårvinda blommor

Utbredningsområde

Det naturliga utbredningsområdet för Calystegia sepium är stort. Det omfattar regioner i Asien, Australien, Europa, Nordafrika, Nordamerika och Sydamerika (källa).

Snårvinda blad

Livsmiljöer

Snårvinda trivs bra i odlingslandskap som präglas av människor. Den växer på åkrar, kyrkogårdar, banvallar, parker, trädgårdar, vägkanter, häckar och buskar.

Snårvinda på en parkeringsplats
Snårvinda på en parkeringsplats.

Enligt mina observationer tål den inte torra platser lika bra som den närbesläktade Convolvulus arvensis (Åkervinda), som den kan ses växa tillsammans med.

Snårvinda vid vägkanten
Snårvinda vid vägkanten.


Den växer bäst i jämnt fuktig, humusrik till lätt lerig jord.

Snarvinda klattrar pa brannassla
Snårvinda klättrar på brännässla.
Calystegia sepium och Convolvulus arvensis
Calystegia sepium (vänster) och Convolvulus arvensis (höger).
Rulla till toppen