Asplenium ruta-muraria (Murruta)

Asplenium ruta muraria murruta

Många gamla murar har också fått sin pittoreska vintagekaraktär tack vare ormbunkar, mossor och andra växter. De ger liv åt de döda stenarna, eftersom djur gärna bosätter sig där växter växer.

För vissa arter, som Asplenium ruta-muraria (murruta) som presenteras här, är de till och med viktiga biotoper. Utan våra byggnader skulle den inte ha kunnat sprida sig så långt. Detta gäller även för många andra växter.

Asplenium ruta muraria
Asplenium ruta-muraria på en kyrkvägg. Jag kunde inte observera om eldlössen bara gömmer sig där eller om de också suger på ormbunken.

Asplenium ruta-muraria blir bara cirka 15 centimeter hög och behåller sina blad även på vintern. Den tillhör familjen svartbräkenväxter (Aspleniaceae) och är nära släkt med hjorttunga (Asplenium scolopendrium), som också förekommer i Sverige.

Utbredningsområdet för denna ormbunke omfattar tempererade och tropiska Asien, den är inhemsk i de flesta europeiska länder och även i vissa nordamerikanska regioner (utbredningskarta).

Den trivs bäst på soliga till halvskuggiga platser. Gamla väggar med många sprickor och luckor där rötterna kan sprida sig är idealiska.

Murruta
Rulla till toppen